Mapy, przewodniki
Wyszukiwarka
Kalendarz imprez
Subskrypcja

Nowe wydawnictwa
 • 2019-01-05 23:09

  Należał do Piastów śląskich, rycerza-rabusia, a nawet do... zakonników. Historia zamku Bolków jest równie fascynująca jak jego mury. Zajmuje cały siodłowy grzbiet wzgórza (396 m), z któego jak na dłoni widać okolicę - to naturalny punkt strategiczny. W pierwszym etapie wzniesiono kamienną, wolnostojącą wieżę (stołp) na planie koła przechodzącego w ostry dziób...

 • 2019-01-05 22:59

  "Tramwaje Dolnośląskie", to drugi z tomów poświęcony historii miejskiego transportu szynowego w miastach Dolnego Śląska. Przed państwem próba syntetycznego opracowania dziejów legnickich tramwajów. Choć przez siedemdziesiąt lat tram­waje wpisywały się w codzienność miasta, pamięć o ich ist­nieniu coraz bardziej się zaciera. Nic dziwnego, ostatni tramwaj zjechał z ulic Legnicy przed blisko półwieczem…

 • 2019-01-05 21:05

  Album zawiera opisy ponad 80 zabytków ziemi dzierżoniowskiej, pojmowanej jako tereny gmin Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce, Bielawa i Piława Górna. Opisom towarzyszą kolorowe zdjęcia obiektów, często wykonywane z lotu ptaka, co nadaje im wyjątkowego charakteru. Na końcu książki krótkie opisy w języku angielskim

 • 2018-12-06 07:28

  Teza o roli, jaką artystyczne i handlowe środowisko XV-wiecznej Norymbergi miało odegrać w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa na Śląsku, znalazła się w wielu opracowaniach literatury przedmiotu powstałej w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Większość badaczy, dociekając genezy obecności nowych rozwiązań formalno-stylowych i ikonograficznych w malarstwie śląskim w latach około 1440–1520, poszukiwało ich zwłaszcza w ścisłych kontaktach handlowych Wrocławia z Norymbergą

 • 2018-12-02 16:55

  Niniejsza książka jest ostatnią z pięciu tomów poświęconych dziejom szlacheckich i arystokratycznych rezydencji w Sudetach, na ich pogórzu i przedgórzu, tak po ich czeskiej jak i polskiej stronie. Autor, historyk z wykształcenia i krajoznawca z powołania, opisuje tu dzieje, także te najnowsze, 46 wybranych zamków, pałaców i dworów na terenie polskich Sudetów Wschodnich, zwłaszcza na obszarze ich północnego Przedgórza, charakteryzującego się bogactwem tego rodzaju obiektów

Wizyt:
Dzisiaj: 98Wszystkich: 3188343

Srebrna Góra ma nowych dzierżawców

2018-02-01 10:23

     Twierdzę Srebrna Góra czekają zmiany. Forty Ostróg i Wysoka Skała mają bowiem nowych gospodarzy. - Podpisane długoletnie umowy dzierżaw z nowymi podmiotami, ze wskazaniem konkretnych działań pobudzających atrakcyjność turystyczną i zobowiązujących do należytego dbania o obiekty dają podstawę do stwierdzenia, że kompleks Twierdzy Srebrnogórskiej zostanie uzupełniony w ciekawe wystawy i wydarzenia.

     W zawartych umowach widnieją zapisy o konieczności wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, zawarte są konkretne wytyczne dotyczące przeprowadzenia zabezpieczających prac remontowych w określonych terminach. Dzierżawcy są zobowiązani do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedstawić Wydzierżawiającemu uzgodniony z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Program Zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, który powinien zawierać: część opisową określającą sposób zagospodarowania, ewentualnych adaptacji i modernizacji wraz z zakresem i sposobem ich prowadzenia oraz z podaniem materiałów i technologii wykonania, opis wymaganych do tego urządzeń i instalacji, część graficzną, na której należy oznaczyć: obszar wygrodzeń, użytkowane pomieszczenia i ich funkcje, planowane, trwałe elementy aranżacji/wyposażenia. Daje to podstawę do stwierdzenia, że wszystkie zamierzenia zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem i zapisami Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze – relacjonuje Emilia Pawnuk, prezes srebrno górskiej twierdzy.

Gdzie jest marszałek?

     Trwa przygotowywanie obiektów. Dzierżawcy deklarują zaprezentowanie swoich ofert podczas tegorocznej majówki. Umowa dzierżawy Fortu Wysoka Skała została zawarta 9 listopada 2017 r. z podmiotem Fort Wysoka Skała Spółka Cywilna. Jednym ze wspólników spółki jest Marcin Przybysz, który prowadzi strzelnicę historyczną w Donjonie. W planach oprócz prac remontowych, porządkowych, zabezpieczających jest utworzenie stałych ekspozycji: Wojska Polskiego XX wieku, wystawy nawiązującej do odważnej ucieczki jeńców wojennych, obrońców polskiego wybrzeża z 1939 r., wystawy opowiadającej o powojennej odbudowie i historii opieki na fortem Wysoka Skała przez harcerzy z wałbrzyskiej chorągwi ZHP. Ma być otwarte ogólnodostępne pole namiotowe, czynne w sezonie letnim, 100-metrowa otwarta strzelnica z systemem automatycznych tarczociągów. Planowane jest również organizowanie cyklicznych spotkań stowarzyszeń „Trzy Twierdze”, „Arma” oraz „Triskelion” z prezentacją zbiorów członków Stowarzyszeń i zaproszeniem dla zwiedzających, wystawy broni. Marcin Przybysz współpracując z Twierdzą Srebrna Góra organizował inscenizacje militarne. Jego pomysły zostaną przeniesione również na Fort Wysoka Skała, gdzie m.in. zostanie zorganizowana 30 czerwca terenowa komedia „Gdzie jest marszałek”.

Tajemnice Dolnego Śląska

     Równie ważnym wydarzeniem dla spółki Twierdza Srebrna Góra jest podpisanie 13 stycznia umowy dzierżawy Fortu Ostróg, zawartej z Piotrem Piwowarczykiem,  reprezentującym Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gospodarza bardzo atrakcyjnych i doskonale prowadzonych atrakcji turystycznych północnej Polski: Fortu Gerharda i Podziemnego Miasta. - W planach Pana Piotra jest m.in. opowiadanie o tajemnicach Dolnego Śląska, o których mało kto wie i dla wielu będzie zaskoczeniem, w tym oflagu VIIIB i bohaterach, którzy w nim przebywali, pozostałości po doświadczeniach z eksperymentalną amunicją w XIX wieku, pochodzeniu i historii militariów wraz z ekspozycją. Piotr Piwowarczyk, podobnie jak spółka Twierdza Srebrna Góra stawia na oprowadzanie turystów przez przewodników ubranych w mundur, ludzi z pasją, z sercem wykonujących swój zawód, indywidualnie podchodzących do każdego zwiedzającego – ujawnia Emilia Pawnuk.

KAMA – Gazeta Ząbkowicka
 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
 

Komentarze

Komentarz
Facebook