Mapy, przewodniki
Wyszukiwarka
Kalendarz imprez
Subskrypcja

Nowe wydawnictwa
 • 2020-05-22 08:28

  Krakowskie wydawnictwo Compass coraz śmielej poczyna sobie na sudeckim rynku wydawniczym i właśnie zaproponowało kolejne wydanie mapy Gór Stołowych. Kolejne, bo to już trzecia  edycja opracowania kartograficznego, obejmującego najpopularniejszy wśród turystów obszar leżący na ziemi kłodzkiej. Postanowiliśmy przyjrzeć się mapie nieco bliżej…

 • 2020-05-15 10:10

  Karkonosze. Spacerownik ilustrowany to w moim zamyśle ksiązka inna niż dotychczasowe przewodniki i albumy fotograficzne poświęcone tym górom. Opisując i ilustrując zdjęciami spacery po karkonoskich szlakach, starałem się pokazać piękno polskich i czeskich Karkonoszy, a także przekazać nieco wskazówek praktycznych. Piszę o miejscach bardzo popularnych i tych mniej znanych, choć równie atrakcyjnych. Od ponad pół wieku jestem nieuleczalnie zakochany w Karkonoszach

 • 2020-05-15 10:08

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii wsi Żelazno po 1945 r., a przede wszystkim losów jej mieszkańców, którzy od ponad siedemdziesięciu lat tworzą lokalną społeczność. W literaturze przedmiotu, dotyczącej losów ziemi kłodzkiej oraz jej powojennej historii, nie ma opracowania, które byłoby poświęcone jedynie dziejom tej wsi. Przedmiotem analizy jest okres od wczesnych lat powojennych po transformację ustrojową w 1989 r.

 • 2020-05-15 10:02

  Kolejny numer czasopisma "Sudety" przynosi jak zwykle szereg ciekawych artykułów, które z pewnością zainteresują miłosników Sudetów. Między innymi przeczytać w nim mozna o rytualnym sanatorium w Kudowie-Zdroju, Teplickim Skalnym Mieście, o Theodorze Fontane i jego związkach z Karkonoszami, a także o granitowym sercu Polski i uzdrowisku jak Bad Gastein...

 • 2020-05-12 15:05

  "Podróżnicy w Górach Olbrzymich" to pionierska publikacja: zbiór blisko czterdziestu relacji podróżniczych z Karkonoszy i Gór Izerskich, obejmujących okres od końca XVII do początku XX wieku. Tłumacz i autor zbioru pominął obszerne nieraz opisy przyrody, wybierając fragmenty opisujące spotkania z ludźmi, realia społeczno-gospodarczo-kulturowe, perypetie turystyczne, szczegóły życia codziennego minionego świata “Gór Olbrzymich”

Które z n/w pasm jest Twoim ulubionym?
Sonda
Wizyt:
Dzisiaj: 13312Wszystkich: 5048858

Stacja w Radomierzu będzie centrum edukacyjnym

Fot. Tomasz Lewandowski
Fot. Tomasz Lewandowski
2019-01-24 07:56

     W Radomierzu i w Hoyerswerdzie powstaną ośrodki edukacji żywieniowej – na początek w warsztatach ze zrównoważonego żywienia weźmie udział 150 dzieci z Dolnego Śląska i Saksonii. W Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu powstaną kuchnia dydaktyczna, sale szkoleniowe i zaplecze noclegowe. Będzie to jeden z ośrodków edukacji żywieniowej, które mają pomóc w promowaniu zdrowia, dobrych nawyków żywieniowych i niemarnowania żywności. Drugi powstanie w Hoyerswerdzie w Saksonii.

     Projekt „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” posłuży wzmocnieniu powiązań i rozwojowi oferty edukacyjnej zwracających uwagę mieszkańców regionu na zrównoważone żywienie. W tym celu najpierw przeprowadzone zostaną badania statystyczne na temat wiedzy w zakresie produkcji i obchodzenia się z żywnością w Euroregionie Nysa. Wynik pozwoli określić rodzaj i ilość żywności, jaka jest kupowana i wyrzucana, kiedy jeszcze mogłaby być spożyta. Zostanie również przeprowadzona analiza zwyczajów żywieniowych, która pozwoli ocenić stan wiedzy na temat wartości odżywczej i energetycznej żywności oraz umożliwi wyodrębnienie wzorców zachowań konsumenckich w wybranych gospodarstwach domowych z obszaru wsparcia.

     Grupą docelową projektu będzie 150 dzieci w wieku 11-16 lat z sześciu szkół z Dolnego Śląska i Saksonii. Pierwsza część projektu zostanie zrealizowana w 2019 roku na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie. Druga część będzie – w 2020 roku na Dolnym Śląsku w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu. W ramach projektu opracowane zostaną dwujęzyczne materiały edukacyjne, nawiązujące do programów nauczania oraz platforma edukacyjna na temat zrównoważonego żywienia, która będzie wspierała dalszą integrację systemów edukacyjnych w Saksonii i na Dolnym Śląsku.

     Aktualnie na obszarach wiejskich Dolnego Śląska brakuje ośrodków zajmujących się edukacją żywieniową. Ze względu na czas i koszt dojazdu mieszkańcy Euroregionu Nysa mają utrudnione korzystanie z ofert edukacyjnych zlokalizowanych w ośrodkach centralnych na przykład we Wrocławiu. Dlatego dopasowanie części budynku w Radomierzu do działalności dydaktycznej przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dla mieszkańców obszaru wsparcia i stworzy warunki do udostępniania ofert i działań w zakresie tematyki zrównoważonego żywienia różnym grupom społecznym, m.in. dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom, nauczycielom, wychowawcom.

     Poza dostosowaniem infrastruktury w Radomierzu, projekt zakłada również przeszkolenie dodatkowej kadry dydaktycznej tak, aby powstała sieć edukatorów żywieniowych, którzy będąc mieszkańcami pogranicza będą jednocześnie stanowili wsparcie uniwersytetu w działaniach edukacyjnych podejmowanych na obszarach przygranicznych. Umożliwi to zwiększenie liczby prowadzonych działań edukacyjnych na Dolnym Śląsku.

     Projekt „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” realizują Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności UPWr oraz stowarzyszenie Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen (CSB).

źródło: www.glos.upwr.edu.pl 
 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
 

Komentarze

Komentarz
Facebook