Mapy, przewodniki
Wyszukiwarka
Kalendarz imprez
Subskrypcja

Nowe wydawnictwa
 • 2019-07-16 08:31

  Dwustronna mapa rowerowa "Ziemia kłodzka" w skali 1:50 000. Na mapie w czytelny sposób zaznaczone zostały znakowane trasy rowerowe, a także szlaki turystyczne, atrakcje krajoznawcze, trasy narciarstwa biegowego, ośrodki narciarskie oraz szlak konny. 

 • 2019-07-03 11:17

  Autor dolnośląskich bestsellerów S. Wrzesiński zabierze Was tym razem do kilku miejsc, gdzie w okresie Polski Ludowej działy się niezwykłe historie... Jedne kojarzą się z uczuciem radości, wywołują uśmiech i wypieki na twarzy, inne zaś są smutne, ponieważ przypominają największe ludzkie dramaty. Niektóre opowieści budzą nostalgię, wzruszają i są bardziej sentymentalne. Autor m.in. przypomina bohaterów walki ze skutkami katastrofalnej powodzi w 1977 roku, z poświęceniem niosących pomoc ofiarom żywiołu

 • 2019-06-22 22:59

  Do zgłębienia tematu dotyczącego starych, kamiennych krzyży i kapliczek spotykanych w różnych miejscach na ziemi kłodzkiej, zainspirował mnie wykład Daniela Wojtuckiego "Zabójstwo i pojednanie. Kamienne krzyże na ziemi kłodzkiej w XV-XVII wieku". (...) Wędrując niezliczonymi ścieżkami przepięknej ziemi kłodzkiej kilkakrotnie miałam okazję zobaczyć kamienne, niezbyt wysokie, nadgryzione zębem czasu krzyże, czy też bardzo proste w swej formie kamienne kapliczki...

 • 2019-06-22 22:55

  Opracowanie poświęcone jest istniejącym do dziś uzdrowiskom leżącym na obszarze jednego powiatu - kłodzkiego, charakteryzującego się największą w całej Polsce koncentracją kurortów. Spośród 45 miejscowości posiadających status uzdrowiska, aż 5, czyli ponad 11% znajduje się właśnie tutaj. (...) Książka Romualda M. Łuczyńskiego wypełnia dotkliwą lukę w stanie wiedzy na temat kurortów ziemi kłodzkiej na początku drugiej połowy XX wieku

 • 2019-04-26 14:20

  W podróż po skalnym labiryncie Szczelińca Wielkiego zaprasza Anna Sikorska, przewodnik sudecki oraz kierownik schroniska PTTK Na Szczelińcu. W Górze zakochana od dziesięciu lat. Na niej mieszka i pracuje, ją fotografuje, po niej oprowadza i przekazuje swoją fascynację Górą każdemu, kto również chce Górę pokochać...

Które z n/w pasm jest Twoim ulubionym?
Sonda
Wizyt:
Dzisiaj: 79Wszystkich: 3539290

Stacja w Radomierzu będzie centrum edukacyjnym

Fot. Tomasz Lewandowski
Fot. Tomasz Lewandowski
2019-01-24 07:56

     W Radomierzu i w Hoyerswerdzie powstaną ośrodki edukacji żywieniowej – na początek w warsztatach ze zrównoważonego żywienia weźmie udział 150 dzieci z Dolnego Śląska i Saksonii. W Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu powstaną kuchnia dydaktyczna, sale szkoleniowe i zaplecze noclegowe. Będzie to jeden z ośrodków edukacji żywieniowej, które mają pomóc w promowaniu zdrowia, dobrych nawyków żywieniowych i niemarnowania żywności. Drugi powstanie w Hoyerswerdzie w Saksonii.

     Projekt „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” posłuży wzmocnieniu powiązań i rozwojowi oferty edukacyjnej zwracających uwagę mieszkańców regionu na zrównoważone żywienie. W tym celu najpierw przeprowadzone zostaną badania statystyczne na temat wiedzy w zakresie produkcji i obchodzenia się z żywnością w Euroregionie Nysa. Wynik pozwoli określić rodzaj i ilość żywności, jaka jest kupowana i wyrzucana, kiedy jeszcze mogłaby być spożyta. Zostanie również przeprowadzona analiza zwyczajów żywieniowych, która pozwoli ocenić stan wiedzy na temat wartości odżywczej i energetycznej żywności oraz umożliwi wyodrębnienie wzorców zachowań konsumenckich w wybranych gospodarstwach domowych z obszaru wsparcia.

     Grupą docelową projektu będzie 150 dzieci w wieku 11-16 lat z sześciu szkół z Dolnego Śląska i Saksonii. Pierwsza część projektu zostanie zrealizowana w 2019 roku na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie. Druga część będzie – w 2020 roku na Dolnym Śląsku w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu. W ramach projektu opracowane zostaną dwujęzyczne materiały edukacyjne, nawiązujące do programów nauczania oraz platforma edukacyjna na temat zrównoważonego żywienia, która będzie wspierała dalszą integrację systemów edukacyjnych w Saksonii i na Dolnym Śląsku.

     Aktualnie na obszarach wiejskich Dolnego Śląska brakuje ośrodków zajmujących się edukacją żywieniową. Ze względu na czas i koszt dojazdu mieszkańcy Euroregionu Nysa mają utrudnione korzystanie z ofert edukacyjnych zlokalizowanych w ośrodkach centralnych na przykład we Wrocławiu. Dlatego dopasowanie części budynku w Radomierzu do działalności dydaktycznej przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dla mieszkańców obszaru wsparcia i stworzy warunki do udostępniania ofert i działań w zakresie tematyki zrównoważonego żywienia różnym grupom społecznym, m.in. dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom, nauczycielom, wychowawcom.

     Poza dostosowaniem infrastruktury w Radomierzu, projekt zakłada również przeszkolenie dodatkowej kadry dydaktycznej tak, aby powstała sieć edukatorów żywieniowych, którzy będąc mieszkańcami pogranicza będą jednocześnie stanowili wsparcie uniwersytetu w działaniach edukacyjnych podejmowanych na obszarach przygranicznych. Umożliwi to zwiększenie liczby prowadzonych działań edukacyjnych na Dolnym Śląsku.

     Projekt „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” realizują Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności UPWr oraz stowarzyszenie Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen (CSB).

źródło: www.glos.upwr.edu.pl 
 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
 

Komentarze

Komentarz
Facebook